หอนาฬิกา ของฝาก ที่ระลึกเมืองตรัง

clock tower

ของที่ระลึก หอนาฬิกาเมืองตรัง

หอนาฬิกาประจำจังหวัดตรังเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด   สามารถ ซื้อได้ที่ ร้าน imtgt (โอท็อป) จังหวัดตรัง

โรงงานผลิต : 089-137 1818 , 091 – 956 4624

 

 

Posted in สินค้าเฟอร์นิเจอร์, ไม่มีหมวดหมู่ | 1 Comment

โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน

ชุดเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน มาตราฐาน มอก.

โต๊ะ เก้าอี้ ไม้ยางพารา สำหรับนักเรียนนักศึกษา ตามมาตราฐาน มอก. ทั้ง 6 ขนาด  สินค้าจากโรงงาน คุณภาพดี ราคาพิเศษ สำหรับ โรงเรียน และ ตัวแทนประมูล

ติดต่อ คุณปาล์ม โทร    089 137 1818   ,    คุณศุภลักษณ์ เตียววนากูล  091 956 4624

Posted in สินค้าเฟอร์นิเจอร์ | Leave a comment